Nuorisopalvelut

Nivalan nuorisotyö

 

Nuorisopalvelut toteuttaa nuorisolaissa määrätyllä alle 29- vuotiaille tarkoitettuja nuorisotyön perustehtäviä: nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä nuorten kasvun ja elinolojen parantaminen.

Työn tekemisen perustana on nuorten myönteisen kasvun tukeminen.

Työn tavoitteena on että lapsista ja nuorista kasvaa vastuullisia omasta elämästään, toisistaan ja ympäristöstä huolehtivia kansalaisia.

Nuorisotyönmuotoja Nivalassa on yhteiskunnallinen nuorisotyö, yhteisöllinen nuorisotyö ja yksilöllinen nuorisotyö.

Yhteiskunnallista nuorisotyötä on nuorisovaltuusto toiminta. Nivalassa toimii aktiivinen nuorisovaltuusto joka pyrkii tuomaan esille nuoria koskevia tietoja ja kehittämiskohteita sekä vaikuttaa ja osallistuu nuoria koskeviin päätöksiin.

Yhteisöllistä nuorisotyötä on avoin nuorisotilatoiminta, jossa on ohjattua toimintaa sekä yksilöohjausta. Nuorisotilalla tuettaan nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä ystävyyssuhteita.

Nuorille myös mahdollistetaan kulttuuritapahtumien järjestäminen sekä tuetaan nuorten omaehtoista kulttuuritoimintaa mm. järjestämällä laneja ja mopomiittejä. Tapahtumia on vuoden 2017 aikana nuorille järjestetty 22 kappaletta ja niissä on ollut osallistujia enemmän kuin edellisvuonna. Nuorisotyössä on painotettu matalankynnyksen toimintaa myös tarjoamalla nuorille halukkaille ilmaisia mahdollisuuksia tutustua eri harrastusmuotoihin kuten uinti, keilaus ja biljardi.

Yksilöllistä nuorisotyötä on se että Nivalaan on saatu viime vuonna nuorten tiedotuspiste joka sijaitsee nuorisotila kulmauksessa. Se mahdollistaa tiedon tarjoamisen nuorille eri elämänvaiheissa.

Nuorten suunnitelmallista tukemista tehdään kouluissa. Etenkin nuorisotyötä on tänä vuonna painotettu enemmän yläkouluikäisiin. Koulupäivystyksiä on ollut kolmesti viikossa ja välituntitoimintaa mahdollistettu.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä paikallisten viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyötahoina ovat mm. Nivalan Työpajasäätiö (etsivä, nuorisotyö ja työpajatoiminta), Nivalan Liikuntakeskus (urheilu ja liikunta), kansalaisopisto, musiikkiopisto, kirjasto (kulttuuripalvelut), koulut ja seurakunta.

Jalkautuvaa nuorisotyöt on alettu toteuttaa tänä vuonna. Kohdataan nuoria siellä missä he ovat hyvällä ja reilulla asenteella. Kohtaamispaikkana on toiminut keskustassa oleva pajala jossa voi viettää aikaa kaveriporukalla, yksin tai aikuisten seurassa.  Yhteistyötahona on toiminut etsivänuorisotyö ja kevään aikan on tarkoitus saada myös muita yhteistyötahoja mukaan toimintaan.

                                                                          – Unelmilla ei ole parasta ennen päivämäärää-

Yhteistyöterveisin

profiilikuva      Nivalan kaupungin nuoriso-ohjaaja Johanna

[/ezcol_1third_end]