Hanke

METSÄ VASTAA NIIN KUIN SINNE HUUDETAAN – Nuorten vaikuttaminen omaan ympäristöön Nivalan kaupungissa

Nivalan kaupungin nuorisopalveluiden toteuttama hanke ajalla 1.1.-31.12.2017.

Hankkeen kohderyhmänä on nuorisolain mukaan alle 29-vuotiaat nuoret. Pääpaino kohdistuu nuorisovaltuuston toiminta-alueeseen eli yläkoululaisiin ja toisen asteen opiskelijoihin sekä nuorisotilalla käyviin lapsiin ja nuoriin.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuoren vaikuttamisen mahdollisuuksia Nivalan kaupungissa. Tämä pitää sisällään nuorten vaikuttamisen edistämisen ja sitä kautta nuorten osallisuuden parantamisen. Toisena johtavana ajatuksena on herättää nuoria huomaamaan ja hyödyntämään omat vaikutusmahdollisuutensa omaan ympäristöön kestävän kehityksen ja kierrätyksen avulla.

Hankkeen pääkohdat ja tavoitteet:

1. Nuorisovaltuuston ja paikallisten nuorten dialogin parantaminen

Vuonna 2017 Nivalassa aloitti uusi nuorisovaltuusto kautensa. Nuorisovaltuusto on toiminut Nivalassa jo 15 vuoden ajan. Hankkeen tavoitteena on tehdä nuorisovaltuustoa tutummaksi paikallisille nuorille. Toukokuussa järjestettiin nuorten oma Nivala-Areena, jossa oli keskustelijoina paikallisia vaikuttajia sekä valtakunnallisesti vaikuttavia henkilöitä.

Nuorisovaltuusto

2. Vaikutusmahdollisuudet nuorten oman ympäristön parantamiseen

Hankkeen tavoitteena on ympäristövastuullisuuden lisääminen. Nuorisotilalle tehdään kierrätyssuunnitelma, joka toteutetaan myös käytännössä. Tämän avulla nuorille opetetaan kierrätyksen ja lajittelun merkitys kestävässä kehityksessä. Hankkeessa toteutetaan yhdessä nuorten kanssa suunnitellut toimet, joilla pyritään vaikuttamaan omaan elinympäristöön. Näitä voivat olla mm. nuorisotilan alue- ja pihasuunnittelut, sisustusprojektit tai ympäristötaidepajat.

Ympäristö

3. Nuorisotilan tiedotuspisteen uusiminen

Nuorisotilalle hankitaan asianmukaiset kalusteet ja välineet tiedotustoimintaa varten. Käytännössä tiedotuspisteelle tulee muun muassa tietokoneet, tulostin sekä paperisia esitteitä.

Tiedotuspiste

Hanketyöntekijänä toimi 1.6.-31.12.2017 fghyjujio Sirkku Tuomisto 

Hankkeen nettisivut:

Hankkeen rahoittaa Aluehallintovirasto.